Carregant...

2010 Toyota Prius China Hong Kong Police Car[ELS]1.0丰田普锐斯中国香港警车 1.0

2.716

安装:
MOD路径:GTA5\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
ELS: \GTA5\ELS\pack_default

车辆模型辆来自GTASA,作者不详,
涂装:好友制作
部分贴图来自网络
转车:城市之光
警灯及ELS:城市之光
PS:已知BUG,为车门里透明。
请不要盗取贩卖,破解模型。
作者:城市之光(POLIZLA)

The vehicle model is from GTASA, the author is unknown.

Painting: Friend
Part of the map comes from the network
Making
Transfer: City Light

Police Light and ELS: City Light

PS: known BUG, transparent in the door.
Please don't steal and sell, crack the model.

Author: City Light (POLIZLA)
Show Full Description

Carregat per primera vegada: 20 de Febrer de 2019
Actualització més recent: 20 de Febrer de 2019
Últim descarregat: fa 5 dies

All Versions

 1.0 (current)

2.716 descàrregues , 20 MB
20 de Febrer de 2019

6 Comentaris